Durin

Sekundové lepidlo

– VELMI RYCHLE ZASYCHÁ
– LZE LEPIT KYSELÉ POVRCHY JAKO JE KŮŽE, LEPENKA, KOVY
– VHODNÉ NA DROBNÉ SPOJE
– NAJDE VYUŽITÍ VE VŠECH PROVOZECH

POPIS:

Durin je sekundové lepidlo umožňující strukturální spoje. Rychle lepí kovy, pryž, keramiku, kůži, papír a porézní kovy i jejich kombinace. Speciální složení lepidla umožňuje vysokou pružnost.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Zbavte povrch nečistot a mastnoty. Při běžné pokojové teplotě nanesete lepidlo mezi dvě plochy, které následně spojíte. Durin ztvrdne během několika sekund.

Balení: 20 g

Hiberin

Nemrznoucí směs do odstřikovačů (– 40°C)

– nemrznoucí směs do ostřikovačů
– dokonale čistí skla a světla automobilů
– vysoká účinnost
– je možno jej ředit
– při dobrém ředění v našich podmínkách nezamrzá

POPIS:

Hiberin je koncentrovaná nemrznoucí směs do ostřikovačů automobilů, která účinně odstraňuje nečistoty ze skel, prodlužuje životnost stěračů a provoní celé auto.
Hiberin nařeďte destilovanou vodou podle uvedené tabulky na požadovanou mrazuvzdornost a nalejte do nádobky ostřikovače automobilu.

Pouze pro profesionální použití!

Vitrum

Super koncentrovaný prostředek

– JE LETNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ
– ODSTRAŇUJE ŠPÍNU, OLEJ, ŠMOUHY A ZBYTKY HMYZU
– ZAJIŠŤUJE VÝBORNOU VIDITELNOST
– NEPOŠKOZUJE PLASTY, LAKY, PRYŽ
– KONCENTRÁT JE ŘEDITELNÝ VODOU V  POMĚRU AŽ 1:100

POPIS:

Vitrum je super koncentrát do ostřikovačů. Po 100 násobném zředění vodou, a to všech stupních tvrdosti, se používá jak do osobních, tak nákladních
aut. Nepoškozuje lak, neobsahuje nemrznoucí přísady. Šetří kapsu i přírodu. Je určen k čištění oken a světlometů beze šmouh. Odstraňuje olej, hmyz, mastnotu a další znečištění. Neobsahuje fosfáty, je šetrný k plastům.

Náplň je vhodná i pro XENONOVÉ a LED světlomety!!!

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled: kapalina

Barva: tmavě oranžová

Rozpustnost: ve vodě rozpustný

Hořlavost: nehořlavý

Balení: 1 l, 10 l

Neutralizator

Neutralizátor slouží jako neutralizační výplachový roztok po čištění cirkulačních okruhů
čističem Calkarin.

VLASTNOSTI:

Neutralizátor je koncentrovaný vodný alkalický roztok, který rychle a účinně
neutralizuje zbytky kyselého čističe Calkarin používaného na čištění vodných okruhů.

Hustota: 1020 kg/m3
Vodivost: 95 mS
pH řádně naředěného roztoku: cca 12
Barva: světle modrá
Vůně: neutrální průmyslová
Ředění: Neutralizátor se před použitím ředí vodovodní vodou 10x = 1+9

NÁVOD:

Vyčištěný okruh s Calkarinem vypusťte a okruh vyfoukněte vzduchem. Napusťte ředěný neutralizátor a nechte ho cirkulovat několikrát dokola. Okruh vypusťte a zbytky neutralizátoru vyfoukněte vzduchem. Tím je okruh připraven pro nové plnění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Xi – dráždivý.

R 36/38 – dráždí oči a kůži.

S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima.

S 26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37/39 – používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Při potřísnění omýt vodou. Chraňte před mrazem. Nádoby těsně uzavírat. Při manipulaci mějte po ruce vodu pro případné opláchnutí kůže/očí.

Pouze pro profesionální použití!

EKOLOGIE:

Nepoužitý neutralizátor je alkalický roztok, po jehož neutralizaci je možné ho vypustit do kanalizace napojené na běžnou čistírnu odpadních vod. Použitý neutralizátor by měl mít pH blízké neutrální oblasti. Po kontrole a případné úpravě pH je možné použitý neutralizátor vypustit do kanalizace napojené na běžnou čistírnu odpadních vod.

Saxo

Rychlý a účinný posypový prostředek

– působí rychleji jak běžné posypové materiály
– účinkuje i při nižších teplotách
– vhodný pro posyp chodníků, zámkových dlažeb
– zabraňuje opětovnému zamrzaní po několik dalších dnů

POPIS:

Posypový materiál pro zimní údržbu chodníků a komunikací. Tento posypový materiál je unikátní směsí klasické posypové soli a chloridu vápenatého, efektivně působí i při teplotách -15 °C, zatímco běžné posypové soli jsou účinné maximálně do -5 °C.
Chlorid vápenatý obsažený ve výrobku Saxo je schopný vázat atmosférickou vlhkost, uvolňuje při přeměně do roztoku teplo a zrychluje tak tání sněhu a ledu na komunikacích. Působí v podstatě okamžitě po aplikaci. Je díky svým vlastnostem použitelný do značně mínusových teplot, kdy se vyskytuje náledí. Roztok vznikající při tání sněhu či ledu je udržován v kapalném stavu, proniká mezi led a vozovku a způsobuje spodní tání ledu, který je tak oddělen od vozovky a je možné jeho rychlé mechanické odstranění.

Umožňuje ulpění na vozovce a zabraňuje tím smetení z povrchu vozovky dopravním provozem a dalšímu zamrzání.

Balení: 10 kg

Pouze pro profesionální použití!

D.U.M.

Detektor úniku media

– ODSTRAŇUJE ZBYTKY TMELŮ, PUR PĚN atd.
– NEZANECHÁVÁ ŽÁDNÉ MASTNÉ STOPY
– NEOBSAHUJE ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ LÁTKY
– MÁ PŘÍJEMNOU CITRONOVOU VŮNI

POPIS:

D.U.M. – Výrobek na bázi povrchově aktivních syntetických látek, který odhalí únik plynu nebo stlačeného vzduchu v rozvodech, u ventilů, ohebných hadic, přípojek, tlakových láhví a nádob atd. Umožňuje kontrolovat i rozvody
hořlavých plynů.

Výrobek neobsahuje rozpouštědla, alkohol.

Není žíravý.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Naneste nástřikem na kontrolované místo. Případná netěsnost se projeví tvorbou bublin v místě úniku.

TECHNICKÁ DATA:

Barva: čirá

Balení: 400 ml