iGi Moravia s.r.o. Výrobky pro údržbu, opravárenství a speciální čištění
svoboda
?> ?>

FOLDR

bio enzymatický prostředek do odpadních systémů
- potlačuje zápach
- rozkládá biologický odpadu na vodu a oxid uhličitý
- čistí odpadní systémy
- omezuje tvorbu kalů v septicích, žumpách a odpadních jímkách
- po aplikaci se okamžitě váže na nečistoty v odpadních systémech
- snižuje odvoz kalů, šetří peníze

POPIS:

Foldr odstraňuje mastnoty, tuky a oleje v kuchyňských odpadech, lapačích tuků a
odčerpávacích jímkách.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Do odpadních systémů dávkujte v prvním a druhém týdnu denně 1,5dcl až 4dcl podle velikosti odpadního potrubí. Následující dva týdny dávkujte 2dcl každý druhý den do konce měsíce od první dávky. Následně aplikujte servisní dávku 2 – 4dcl jednou za 14 dnů do každého odpadu. Dávkování pro odlučovač tuku o objemu do 1 m3 při běžném restauračním provozu činí 1dcl přípravku denně jako udržovací dávku. Při aplikaci zamezte styku s pracovními plochami určenými pro přípravu či úpravu potravin.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled: kapalina
Rozpustnost: ve vodě rozpustný
Hořlavost: nehořlavý
Balení: 10l, 20l , 200l
Pouze pro profesionální použití !