iGi Moravia s.r.o. Výrobky pro údržbu, opravárenství a speciální čištění
svoboda
?> ?>

GLIT

GLIT

- MÁ VÝBORNOU PŘILNAVOST
- ODOLÁVÁ OXIDACI A OPOTŘEBENÍ
- CHRÁNÍ PROTI VODĚ
- MÁ VOBORNOU MECHANICKOU ODOLNOST
- POUŽITELNOST V TEPLOTÁCH -25°C AŽ 140°C

Popis:

GLIT zajišťuje až 5x delší životnost, než běžná maziva. Odolá tlakovému zatížení v zařízení, která pracující v okrajových podmínkách, bez selhání. Používá se na válečková a kluzná ložiska při nízkých a vysokých otáčkách, nízké a vysoké teploty atd. Funguje se jako univerzální mazivo pro všeobecné mazání strojů nebo pro mazání náročných mazacích míst. Maže i v nepříznivých podmínkách kde zabraňuje pronikání vody a páry a zajišťuje optimální ochranu proti korozi.

Upozornění:

Pouze pro profesionální použití!!!
Objem: 400ml